PřihlášeníSystém RDS
stručný popis zkratek systému RDS...
Napsal RadioMan 22.03.2014
shlédnuto 82813x rubrika Pro kutily a bastlíře

Pokud se Vám text obtížně čte, můžete si ho zvětšit nebo zmenšit
A nebo si všechno prohlédněte černé na bílém
Celý článek si pak případně také můžete přehledně vytisknout


RDS - neboli Radio Data System je užitečným doplňkem rozhlasového vysílání, který poskytuje stále širší počet rozhlasových stanic. Digitální signál RDS je vysílán spolu se signálem příslušné stanice. Tento sytém umožňuje přijímat řadu doplňkových dat, které je možné využít pro některé automatické funkce přijímačů a dodatečné informování uživatele o rozhlasové stanici, vysílání, času, upozornění na důležité informace, interní funkce a informace určené pro provozovatele a speciální informace.
Pro využití možností systému je nutné, aby naladěná stanice příslušnou službu RDS vysílala a přijímač měl dekodér RDS a uměl vysílanou službu zpracovat.

K označení těchto služeb a informací kódovaných v signálu RDS se používá zkratek:

AF (Alternative Freguencies) - Alternativní kmitočty
Služba je založena na vysílání informace o kmitočtech sousedních vysílačů stejné rozhlasové stanice. Pokud má přijímač informace o sousedních vysílačích, může při zeslabení přijímaného signálu automaticky přeladit na silnější signál stejné stanice (se stejným PI).
Funkce je vytvořena zejména pro autorádia. Díky této funkci je poslech rádia v automobilu nejen příjemnější, ale také bezpečnější, protože pozornost řidiče nerozptyluje přela?ování stanic na autorádiu.

CT (Clock-Time and Date) - Přesný čas a datum
Poskytuje údaj o čase a datumu. Zobrazován je zpravidla jen časový údaj.

DI (Decoder Identification) - Identifikace dekodéru
Tato interní služba informuje přijímač o módu RDS a je nutná pro správnou detekci signálů RDS. Protože jde o interní službu, nebývá v katalozích uváděna.

EON (Enhanced Other Networks) - Informace o dalších sítích
Služba poskytuje některé informace o dalších programových okruzích, které přijímač průběžně ukládá do paměti. Přijímač tak umožňuje přepínáním frekvencí sestavovat podle pokynů několik programů. Uživatel je vnímá jako jednolité vysílání. Příklad možného využití jsou regionální modifikace reklamních a podobných vstupů do společného programu. Systém také umožňuje přepnutí na dopravní zpravodajství, i když je přijímaná stanice nevysílá.

EWS Systémy tísňových výstrah
Slouží k přenosu informací vysílaných v krajní nouzi pro utajované kódované zprávy. Jejich příjem je možný jen na speciálních přijímačích.

IH (In-House applications) - Uživatelské aplikace
Data určená jen pro interní potřebu rozhlasových stanic, které si mohou stanovit vlastní způsob kódování. Stanice využívají tato data pro dálkové přepínání, rozlišení původu vysílání, atd.

M / S (Music / Speech switch) - Přepínač hudba / řeč
Signál poskytuje dvoustavovou (ano/ne) informaci, zda se právě vysílá hudba nebo řeč. Přijímače mohou tohoto signálu využít a umožnit uživatelům individuální nastavení hlasitosti hlasitosti zvlášť pro hudbu a řeč.

PI (Program Identification) - Identifikace programu
Kód umožňující přijímači rozlišit regionální, celostátní a mezinárodní vysílání a identifikovat vysílanou stanici. Je využíván také při automatickém přeladění na jiný vysílač téže stanice při zhoršení přijmových podmínek u autorádií.

PIN (Programme Item Number) - Číslo programové položky
Obdoba kódu VPS užívaného v televizním vysílání. Umožňuje označit přesný začátek příslušného programu, na který mohou přístroje reagovat předem nastavenou akcí (například zahájením nahrávání).

PS (Program Service Name) - Název stanice
Informace o názvu stanice. Textový informační údaj, který zobrazují přístroje na display. Je omezen na maximální délku 8 alfanumerických znaků, což je pro název stanice nebo jeho zkratku dostatečné.

PTY (Program Type) - Typ programu
Tato funkce je využívána asi nejčastěji - je to kód umožňující označit typ stanice (programu) zařazením do jedné ze 32 kategorií podle převažujícího žánru vysílání. Z toho jedna kategorie označuje nezařazené stanice (programy) a jedna je rezervována pro tísňová hlášení při nebezpečných událostech všeobecné povahy. Některé rozhlasové stanice mění nastavení tohoto kódu podle žánru právě vysílaného programu.
Toho mohou využívat přijímače pro svoje funkce (např. PTY Select), které umožňují ladění stanic s výběrem podle předem nastaveného žánru pořadů.

RP (Radio Paging) - Rádio paging
Informace pro paging využívající služeb a signálu vysílání některé stávající rozhlasové stanice. Výhodou je využití stávajících rozhlasových vysílacích zařízení, což značně zlevňuje provoz.
Paging je jednosměrný přenos krátkých alfanumerických zpráv, který se u nás příliš neprosadil. Uživatel má speciální kapesní přijímač, na který přicházejí zprávy určené pro něj.

RT Radiotext
Textová informace často využívaná v domácích přijímačích. Maximální délka informace je 64 znaků. Text může na display rotovat. U autorádií není tato funkce využívána z bezpečnostních důvodů.

TA (Traffic Announcement Identification) - Identifikace dopravního hlášení Informace o probíhajícím vysílání dopravního hlašení využívají autorádia tak, že automaticky přeruší poslech CD, magnetofonu nebo stanice nevysílající dopravní hlášení a přepnou na poslech stanice vysílající dopravní hlášení. Po ukončení tohoto hlášení přepne zpět na původně poslouchaný program. Při přepínání ze stanice nevysílající dopravní hlášení využívá také signálu EON.
Zpravidla jde o důležité údaje o provozu, takže nám tato funkce může ušetřit čas a zbytečné nepříjemnosti.

TDC (Transparent Data Channel) - Transparentní datový kanál
Přenášené informace slouží pro zobrazování alfanumerických znaků a jednoduché grafiky (obdobně jako teletext), nebo pro přenos dat, které nejsou určeny k zobrazování.

TMC - Kanál dopravních zpráv
Obsahuje dopravní zprávy, které jsou však vysílané kódovaně.

TP (Traffic - Program identification) - Identifikace dopravního hlášení
Dvoustavový signál sloužící k informaci o tom, zda naladěná stanice má ve svém programu vysílání dopravních informací. Informace je zpravidla indikována na display autorádia.Tento článek je původním autorským dílem. Jakékoliv jeho další šíření, kopírování a další využívání elektronickou, či jinou cestou jako celku, jakožto i jeho jednotlivých částí, či souvisejících multimediálních souborů je možné pouze se svolením autora a řídí se platnou legislativou.
-=© SRS 2.07=-

Diskuse k článku
Zde můžete napsat jakýkoliv dotaz či připomínku - obratem bude zveřejněna.
Můžete také jednoduše poslat odkaz na tento článek svým přátelům !
(Tento článek je kupodivu zatím bez komentářů - buďte první !)

Text komentáře:
Vaše přezdívka:
Kontrola, jestli jste člověk nebo robot :
Které zvíře je nejlepší přítel člověka ?