Jednoduchý AM příjímač s JFET tranzistorem
Pár součástek - a přitom celkem slušné výsledky
Napsal RadioMan 08.04.2018


Zajímavé a jednoduché zapojení středovlnného rádijka se objevilo kdysi těsně po revoluci v Amatérském rádiu. Zde jednoduchý popis (citace původního článku) :

Přijímač AM s tranzistorem řízeným polem pracuje velmi dobře, přičemž má velmi málo součástek. Cívku L, a ladicí kondenzátor je možné použít ze zrušeného tranzistorového přijímače. Tranzistor JFET T, se používá jako emitorový sledovač přímo vázaný s tranzistorem T2, který se zde používá jako zesilovač a detektor. Nf signál se objeví na rezistoru R2. Kondenzátor C1 blokuje detekovaný vf signál. Emitorový rezistor tranzistoru T2 - R3, je přemostěn kondenzátorem C2, který by pro nejlepší výsledky měl být tantalový. Pro dosažení dobré úrovně nf hlasitosti použijte sluchátka s velkou impedancí, nebo samozřejmě nízkofrekvenční zesilovač. Zapojení může být napájeno baterií 9 V.

Jako vstupní tranzistor můžete použít třeba běžnější MPF102

Přijímač AM s J-FET tranzistoremPOUŽITÁ LITERATURA A ODKAZY

[1] Amatérské Rádio - B4/91


Tento článek je původním autorským dílem. Jakékoliv jeho další šíření, kopírování a další využívání elektronickou, či jinou cestou jako celku, jakožto i jeho jednotlivých částí, či souvisejících multimediálních souborů je možné pouze se svolením autora ( RadioMan - info@radiox.cz ) a řídí se platnou legislativou.
-=© SRS 2.07=-